Change of Rules Regarding the Acquisition of a Participating Interest in the Capital Market Act II. (in Hungarian)

Author: Erika Tomori - Andrea Müller

download

Napi Gazdaság, May/2006

A Tőkepiaci törvény befolyásszerzésre vonatkozó szabályainak változásai II.

A Gárdos, Füredi, Mosonyi, Tomori Ügyvédi Iroda munkatársai a Tőkepiaci törvény 2006. január 1-jei módosítására tekintettel cikksorozatukban a befolyásszerzésre vonatkozó lényegesebb változásokat mutatják be, a jelen cikkben a bejelentési és a közzétételi kötelezettséget foglalják össze.

Amint azt korábban írtuk, az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a nyilvános vételi ajánlatról szóló 2004/25/EK irányelve (a továbbiakban: Irányelv) a befolyásszerzési szabályok harmonizálását célozza, s a magyar jogba történő átültetése következtében összefoglalóan elmondható, hogy módosult a Tőkepiaci törvény hatálya, valamint a befolyásszerzés, a nyilvános vételi ajánlat, az összehangolt eljárás, illetve az ilyen módon eljáró személyek és a céltársaság fogalma is meghatározásra került.

A befolyásszerzéssel kapcsolatos transzparencia biztosítása érdekében továbbra is fennmarad a befolyásszerzés tényének a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete és a céltársaság felé történő bejelentési kötelezettsége, valamint az információ nyilvánosságra hozatalával szembeni elvárás.

A céltársaságban történő 5 százalékos mértéket elérő, majd ezt követően minden további 5 százalékos mértéket (10, 15, 20 százalék stb.) elérő befolyásszerzést, illetve a befolyásnak a fenti meghatározott mértéket elérő csökkenését a szerző fél köteles 2 naptári napon belül a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének, valamint a céltársaság igazgatóságának bejelenteni. Az 50 százalékos befolyás elérését követően
- a korábbiaktól eltérően - ez a kötelezettség már nemcsak a 75 százalékos és a 90 százalékos, hanem a 80 százalékos és a 85 százalékos befolyás mértékének elérésekor; a 90 százalékot meghaladó befolyásnál pedig már százalékonként áll fenn.

A bejelentésnek - néhány fogalmi pontosítást kivéve az eddigi szabályozásnak is megfelelően - tartalmaznia kell:

  1. a befolyás változásában érintett személyek, illetőleg az összehangoltan eljáró személyek megnevezését, székhelyét (lakóhelyét), cégjegyzékszámát,
  2. az elért befolyás mértékét,
  3. az összehangoltan eljáró személyek közötti kapcsolat vagy a hozzátartozói minőség megjelölését és
  4. a befolyás változásának időpontját.

Továbbra is köteles a befolyást szerző a bejelentéssel egyidejűleg haladéktalanul kezdeményezni a bejelentés közzétételét. A közzététel helye tekintetében ezen túl is az alábbi lehetőségek állnak fenn:

  1. egy országos terjesztésű napilap,
  2. az értékpapír kereskedési helye szerinti szabályozott piac honlapja (Magyarországon: a „Magyar Tőkepiac" című napilap, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete és a Budapesti Értéktőzsde Rt. hivatalos

lapja),

  1. a kibocsátó és - ha van - a forgalmazó honlapja; illetve
  2. a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete honlapja.

A befolyásszerzésre vonatkozó szabályok változásával kapcsolatos következő cikk a nyilvános vételi ajánlattételi kötelezettséggel kapcsolatos jogszabályváltozásra és a befolyásszerzési szabályok megsértése esetére a törvény által kilátásba helyezett szankciókra hívja fel a figyelmet.

Budapest, 2006. május

Articles

Articles