Fiduciary and in rem securities - Situation after the recent amendments

Author: István Gárdos - Péter Gárdos

Civil Law, 2018/5.

[49] A fiduciárius hitelbiztosítéki ügyletek, közöttük a biztosítéki célú átruházások összetett ügyletek, amelyek a dologi jog és a kötelmi jog kettős szabályozása alatt állnak. Az ügylet azáltal válik alkalmassá biztosítéki funkció betöltésére, hogy abban megvalósul az átruházott tulajdonjog kötelmi jogi korlátozása. A felek között biztosítéki jogviszony jön létre, amelynek tartalmát a hitelezői követelés érvényesítésének és az adósi váromány biztosításának kettős követelményrendszere határozza meg. E jogviszony közelebbi tartalmát, beleértve a biztosított követelés érvényesítésének a feltételeit, a felek határozhatják meg, a szerződési szabadság keretei között. A fiduciárius biztosítékkal rendelkező hitelező pozíciója sok tekintetben hasonló a zálogjogosultéhoz, azzal a lényeges különbséggel, hogy a zálogjog tartalmát kógens jogszabályok egyértelműen meghatározzák, a biztosítéki átruházás nyomán létesülő jogviszony tartalma viszont – az anyagi jogi szabályozás és a kialakult bírói gyakorlat hiánya, valamint a csődjogi szabályozás ellentmondásossága miatt – bizonytalan, ami mindkét fél, de különösen a gyengébb pozícióban lévő adós számára jelentős kockázatokkal jár.

Articles

Articles