Kiszervezés lehetősége a pénzügyi, a befektetési és az árutőzsdei szolgáltatók körében

Author: Dr. Mosonyi Richárd - Dr. Katona György

download

Kiszervezés lehetősége a pénzügyi, a befektetési és az árutőzsdei szolgáltatók körében

A pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló sorozat záró-darabjaként a Gárdos, Füredi, Mosonyi, Tomori Ügyvédi Iroda munkatársai a kiszervezésről írnak.

A kiszervezés (outsourcing) a működéséhez szorosan kapcsolódó, de mégis önálló tevékenység szakosodott szolgáltatóval útján való elvégzése. Tipikusan idetartoznak az IT és könyvviteli tevékenységek.

Eddig a kiszervezést korlátozta a végrehajtási szabályok hiánya valamint a bank-, és az értékpapírtitokra vonatkozó rendelkezések. Az új törvény, a pénzügyminiszternek korábban adott felhatalmazás törlésével egyidejűleg, újraszabályozta a kiszervezés intézményét. Kiszervezésre az ügyfelek részére nyújtott szolgáltatásokhoz (pénzügyi-, illetőleg kiegészítő pénzügyi szolgáltatás, befektetési-, illetőleg kiegészítő befektetési és az árutőzsdei szolgáltatási tevékenységhez) kapcsolódó tevékenységek valamint a jogszabály által végezni rendelt egyéb tevékenységek (pl. könyvvitellel összefüggő feladatok) esetében van lehetőség, feltéve, hogy ezekkel összefüggésben adatkezelés, adatfeldolgozás vagy adattárolás valósul meg.

Az új törvény alapján a kiszervező nem előzetesen, hanem csak a szerződéskötést követően - két napon belül - köteles a kiszervezést a Felügyeletnek bejelenteni, azonban ez a bejelentés minden esetben kötelező. A kiszervezésnek azonban előfeltétele, hogy a kiszervező üzletszabályzatában szerepeljen a kiszervezett tevékenységek köre és a kiszervezett tevékenység végzője. Ezzel a befektetési és árutőzsdei szolgáltatásokkal összefüggő kiszervezés mégis előzetes engedélyeztetéshez kötötté válik annyiban és azáltal, hogy az üzletszabályzat módosításához szükség van a Felügyelet előzetes jóváhagyására. A kiszervezőnek rendelkeznie kell továbbá a rendkívüli helyzetek kezelésére kidolgozott intézkedési tervvel.

A kiszervezésről szóló szerződés kötelező tartalmi elemei a következők:

  1. az adatvédelemre vonatkozó előírások érvényesülésének bemutatása,
  2. a kiszervezett tevékenységet végző hozzájárulása a kiszervezett tevékenységnek a kiszervező belső ellenőrzése, külső könyvvizsgálója, az MNB és a Felügyelet helyszíni, illetve helyszínen kívüli ellenőrzéséhez,
  3. a kiszervezett tevékenységet végző felelőssége a tevékenység megfelelő színvonalon történő végzéséért, illetve a szerződésnek a kiszervező részéről történő azonnali felmondási lehetősége a szerződés ismételt vagy súlyos megsértése esetére,
  4. a kiszervezett tevékenységet végzőtől elvárt, a tevékenység végzésének minőségére vonatkozó részletes követelmények és
  5. a kiszervezett tevékenységet végző részéről a bennfentes kereskedelem elkerülése érdekében alkalmazandó szabályok.

Gazdasági társaságok és magánszemélyek is elláthatnak kiszervezett tevékenységeket, akik közreműködőt is alkalmazhatnak, azzal, hogy ebben az esetben is biztosítani kell a kiszervezett tevékenységnek a Felügyelet, az MNB, és a kiszervező belső ellenőrzése, könyvvizsgálója által történő ellenőrzésének lehetőségét. Végül fontos hangsúlyozni, hogy a banktitokra és az értékpapírtitokra vonatkozó adatvédelmi előírásokat kiszervezés esetén is be kell tartani, a kiszervezéshez kapcsolódó bejelentéseknek tartalmazniuk kell az adatvédelemre vonatkozó előírások érvényesülésének bemutatását.

Budapest, 2003. február

Articles

Articles