Rules of the Sub-clearing Service at the Stock Exchange (in Hungarian)

Author: Erika Tomori - Andrea Tömösvári

download

Napi Gazdaság, September/2005

Az értéktőzsdei alklíring szolgáltatás szabályai

A Gárdos, Füredi, Mosonyi, Tomori Ügyvédi Iroda munkatársai a 2005-től módosuló, a tőkepiacon a Központi Elszámolóház és Értéktár (Budapest) Rt. által működtetett klíringtagsági rendszer főbb jellemzőit tekintik át.

A Központi Elszámolóház és Értéktár (Budapest) Rt. (a továbbiakban: KELER) a klíringtagjai részére az általuk a Budapest Értéktőzsde Rt.-n (a továbbiakban: BÉT) kötött azonnali és derivatív ügyletek tőzsdei elszámolása érdekében tőzsdei klíringtagsági rendszert működtet. A klíringtagsági rendszer 2005. január 1-jével módosult bevezetve az alklíring lehetőségét. Az új rendszer lényege, hogy a BÉT-en kereskedési joggal rendelkező szervezeteknek a BÉT-en kötött ügyleteik elszámolására nem feltétlenül szükséges KELER számlával rendelkezniük, hanem elegendő egy általános klíringtaggal szerződést kötniük.

Az új tőzsdei klíringtagsági rendszer a klíringtagok három fajtáját különbözteti meg: az általános klíringtagot, az egyéni klíringtagot és az alklíringtagot. Az általános klíringtag olyan jogi személy, akinek a KELER közvetlen elszámolási szolgáltatást nyújt, és aki jogosult klíringtagsággal nem rendelkező jogi személy (alklíringtag) számára elszámolási szolgáltatást nyújtani, a köztük lévő szerződés KELER felé történő bejelentését követően. Az egyéni klíringtag olyan, tőzsdei kereskedési joggal rendelkező jogi személy, akinek a KELER közvetlen elszámolási szolgáltatást nyújt, az egyéni klíringtag azonban további klíringszolgáltatást alklíringtag számára nem nyújthat. Az alklíringtag tőzsdei kereskedési joggal rendelkező jogi személy, akinek a tőzsdei ügyleteit egy általános klíringtaggal kötött szerződése alapján a KELER nem közvetlenül, hanem az általános klíringtagon keresztül számolja el.

Az új klíringtagsági rendszer alapján a BÉT-en kereskedési joggal rendelkező alklíringtag a tőzsdei elszámolási szolgáltatást akkor veheti igénybe, ha egy általános klíringtaggal az elszámolási szolgáltatás igénybevételére szerződést köt. Az alklíringtag BÉT-en kötött azonnali és derivatív ügyleteinek elszámolására ilyen esetben az általános klíringtagon keresztül kerül sor. Az alklíringtag által a BÉT-en kötött ügyletek értékpapír oldali elszámolása az általános klíringtag KELER által vezetett „M" típusú (megbízói) tőzsdei elszámolási értékpapír alszámláján, a pénz oldali elszámolása a bankként működő általános klíringtag MNB által vezetett számláján, amennyiben a devizában való elszámolás lehetséges, ezek mellett az alklíringtag által megjelölt banknál vezetett deviza számlán történik azt követően, hogy a KELER az általános klíringtag felé elszámolt.

Az alklíringtag által a BÉT-en megkötött ügyletekről készített kimutatást a KELER minden nap megkapja a BÉT-től, amely adatok alapján a KELER az általános klíringtag felé elszámol. Az általános klíringtag a KELER-től, az MNB-től és az alklíringtag devizaszámláját vezető banktól kapott adatok alapján megküldi az alklíringtagnak az alklíringtag BÉT-en kötött azonnali és derivatív ügyleteivel kapcsolatos elszámolási adatokat. Az elszámolás részletesen tartalmazza az alklíringtag adott tőzsdenapi üzletkötéseinek alapján kiszámított, az alklíringtag napi eladási vagy vételi pozíciójának különbözetét.

Az ügyletkötés napja és az elszámolás napja között az általános klíringtagnak a KELER felé, míg az alklíringtagnak az általános klíringtag felé biztosítékadási kötelezettsége van.

Mivel az általános klíringtag a KELER felé a KELER által meghatározott fedezetet kell, hogy biztosítsa, az alklíringtag a KELER által az általános klíringtagtól megkövetelt fedezeteket a teljesítést megelőző (T-1) napon az általános klíringtag rendelkezésére kell, hogy bocsássa. Az alklíringtag által az általános klíringtag rendelkezésére bocsátott fedezetnek olyan mértékűnek kell lennie, hogy az elegendő fedezetet nyújtson az alklíringtag által a BÉT-en kötött ügyletek KELER által megkövetelt fedezet igényének.

Budapest, 2005. szeptember

Articles

Articles