1999 - Vagyonkezelés és portfólió-kezelés

Előszó

A befektethető megtakarításokkal rendelkező magánszemélyek és szervezetek részéről Magyarországon is komoly és egyre inkább terjedő igény mutatkozik a professzionális vagyonkezelő szervezetek szolgáltatásainak igénybevételére. A vagyonkezelő szervezetek számára ígéretes fejlesztési területnek tűnik a különböző vagyonkezelési konstrukciók piaca. A vagyon magas színvonalú kezelése különleges szaktudást és nagy körültekintést igénylő feladat, különösen igaz ez az idegen vagyon kezelésére, a vagyonkezelési szolgáltatásokra.

Az alábbiakban a tág értelemben vett vagyonkezelés körébe tartozó tevékenységek közötti hasonlóságokat és eltéréseket tekintjük át, ezen belül kiemelten foglalkozunk az értékpapírok forgalomba hozataláról, a befektetési szolgáltatásokról és az értékpapír-tőzsdéről szóló 1996. évi CXI. törvény („Értékpapírtörvény” vagy „Épt.”) szerinti portfólió-kezelés néhány jellegzetességével és problémájával - a jog oldaláról.

Reméljük, kiadványunk hozzájárul ahhoz, hogy barátaink, ügyfeleink számára sikerekben gazdag legyen a 2000. esztendő.

Budapest, 1999. december

Gárdos, Benke, Mosonyi, Tomori Ügyvédi Iroda

A teljes karácsonyi füzet letöltéséhez (PDF) kattintson ide.

Karácsonyi füzetek

Karácsonyi füzetek