2001 - Merges & Acquisitions

Előszó

Egyik fontos működési területünk a „mergers & acquisitions”. Az ebbe a körbe tartozó ügyek sokszínűségének jó illusztrációja az eszközátruházással történő kivásárlási ügylet.

A tranzakció több különböző jogcímen kötött szerződés alapján bonyolódik, és egyik legfontosabb eleme, a goodwill, ráadásul számviteli szempontból nem is lehet önálló tárgya az átruházásnak. Igazi kihívás tehát egy jogásznak. Nincs is megfelelő magyar fordítása (igaz, angol sincs).

Az első nagyobb eszközátruházással kapcsolatos megbízást 1994-ben kaptuk. Tavaly francia jogászokkal dolgozhattunk eszközátruházási tranzakción, és ennek során tapasztaltuk, hogy Franciaországban önálló jogintézményt („fonds de commerce”) hoztak létre a működő gazdasági egységet képező eszközcsoportra, és annak átruházására.

Úgy gondoltuk ezért, hogy ez évi karácsonyi füzetünkben érdekes lehet összefoglalni az eszközátruházással kapcsolatos eddigi tapasztalatainkat, legfontosabb kérdéseket és tanulságként röviden bemutatni a „fonds de commerce” átruházására vonatkozó francia szabályozást.

Témaválasztásunk egyik célja az volt, hogy barátainkat, ügyfeleinket megóvjuk néhány meglepetéstől. Ez persze csak az üzletre vonatkozik, a karácsony estére nem.

Kellemes ünnepeket kívánunk!

Budapest, 2001. december

Gárdos, Benke, Mosonyi, Tomori Ügyvédi Iroda

A teljes karácsonyi füzet letöltéséhez (PDF) kattintson ide.

Karácsonyi füzetek

Karácsonyi füzetek