2005 - Egységes európai szabályok az értékpapír forgalomba hozatal területén

Előszó

2005. július 1-jével jelentős módosításon esett át a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (a továbbiakban: Tőkepiaci törvény vagy Tpt.). A Tőkepiaci törvény módosításának hátterében két európai uniós norma állt, a Tanács 2003/71/EK irányelve (a továbbiakban: Irányelv) és a Bizottság 809/2004/EK rendelete (a továbbiakban: Rendelet). A hivatkozott Irányelv és Rendelet alapvető célja az egységes értékpapírpiac kiteljesítése a Közösségen belül. A Tőkepiaci törvény értékpapír forgalomba hozatalra vonatkozó részének módosítása két közvetlen célt szolgál az alapvető cél megvalósítása érdekében: a tőkepiac hatékonyságának növelését és a befektető-védelmet.

Az értékpapír kibocsátók a Tőkepiaci törvény módosítása alapján, az uniós belső piac elérése, a befektetési tőkéhez való gyors és egységes hozzáférés érdekében egységes engedélyt kaphatnak az Unió területén való nyilvános értékpapír forgalomba hozatalra illetve szabályozott piacra való bevezetésre. A befektetők pedig az Unión belül egységes szabályok szerint, a körülményeikhez, szakértelmükhöz, befektetési lehetőségeikhez igazodó szinten élveznek védelmet az értékpapír forgalomba hozatalokkal összefüggésben felmerülő kockázatok ellen.

Irodánk idei karácsonyi kiadványa ennek a módosításnak az értékpapírok forgalomba hozatalára és az ezekkel kapcsolatos rendszeres és rendkívüli tájékoztatási kötelezettségekre vonatkozó részét ismerteti.

Minden jót kívánunk kedves barátainknak és ügyfeleinknek az ünnepekre valamint az új évre!

Budapest, 2005. december

Gárdos, Füredi, Mosonyi, Tomori Ügyvédi Iroda

A teljes karácsonyi füzet letöltéséhez (PDF) kattintson ide.

Karácsonyi füzetek

Karácsonyi füzetek