2008 - A gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek felelőssége és annak biztosítása

Előszó

Idei karácsonyi füzetünkben a gazdasági társaságok vezető tisztségviselőit terhelő társasági jogi és polgári jogi kártérítési felelősség szabályozását mutatjuk be, elsősorban a gyakorlatban felmerült jogértelmezési problémákra fókuszálva.  Ennek keretében ismertetjük a vezető tisztségviselőknek a saját társaságukkal, valamint kívülálló harmadik személyekkel szemben fennálló felelősségére vonatkozó előírásokat, továbbá bemutatjuk az ezzel kapcsolatban felmerülő kártérítési igények érvényesítésének lehetséges módjait is.

Az ilyen kárigények érvényesítése ugyanakkor az érintett magánszemély teljes anyagi ellehetetlenülésével járhat, hiszen a károk potenciális nagysága és a vezető tisztségviselő jövedelme legtöbbször nem állnak egymással arányban. Ezt a kockázatot egy jól megválasztott, megfelelő feltételrendszerű vezető tisztségviselői felelősségbiztosítás jelentősen csökkentheti, a biztosítási szerződés megkötése során azonban, különös gondot szükséges fordítani a tényleges felelősségi helyzet és a biztosítási feltételek összehangolására.

A felelősségi kérdések bemutatását követően ehhez próbálunk segítséget nyújtani néhány, a gyakorlatban is felmerülő szerződésértelmezési kérdés áttekintésével.
Kedves barátainknak és ügyfeleinknek kellemes és békés ünnepeket, valamint boldog új esztendőt kívánunk!

Budapest, 2008. december

Gárdos, Füredi, Mosonyi, Tomori Ügyvédi Iroda

A teljes karácsonyi füzet letöltéséhez (PDF) kattintson ide.

Karácsonyi füzetek

Karácsonyi füzetek