Proposals for the amendment of the charge provision of the Civil Code (in Hungarian)

Author: Katalin Füredi - István Gárdos

download

Gazdaság és Jog, 7-8/1999. page 24-32

4.         Közjegyzői díjak

Javaslat:
(1)       Javasoljuk, hogy a közjegyzői nyilvántartásba való bejegyzés díja olyan mértékű legyen, amely biztosítja a számítógépes nyilvántartási rendszer létesítésének megtérülését, fenntartásának, bővítésének pénzügyi forrásait és a működtetőnek megfelelő profitot.

(2)       A közjegyzői nyilvántartásban való kereséssel kapcsolatban a keresésre megállapított díjon kívül más díjat nem lehet felszámítani.

Indokolás:
(1)       A zálogszerződés kötelező közjegyzői okiratba való foglalásának megszüntetése jelentős pénzügyi forrást vonna el a közjegyzőktől. Ennek részleges pótlására szükséges lenne a közjegyzői bejegyzés díjának felemelése. Ez a változás végre reális helyzetet teremtene, hiszen a közjegyzői nyilvántartási rendszer fenntartásához szükséges forrásokat e rendszer használatának díjából kell biztosítani, nem pedig egy mesterségesen és szükségtelenül, az ügyfelekre ráerőszakolt szolgáltatás díjával.

(2)       Az elmúlt időszakban kialakult gyakorlat szerint a közjegyzők a  nyilvántartásban való keresésre jogszabályban meghatározott díjon felül közjegyzői óradíjat is felszámítanak. Ez elvileg sem elfogadható gyakorlat, mert a nyilvántartás a lehető legegyszerűbb módon hozzáférhető kell, hogy legyen a nyilvánosság számára. A nyilvántartásban való keresés nem közjegyzői feladat. Nem fogadható el az, hogy valamely adatnak a nyilvántartásban való megnézése attól függjön, hogy a közjegyző mikor ér rá.

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Next page
Last page

Articles

Articles